Telefoonnummer

076-515 05 45

E-mail

info@ggzlichtinzicht.nl

Openingstijden

Ma-vr: 09:00 tot 17:00 uur

GGZ Licht InZicht, gevestigd aan Takkebijsters 9D te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:
www.ggzlichtinzicht.nl tel. 076 5150545

Hieronder vindt u in het kort wat de AVG voor u en ons betekent. Aan uw rechten worden in de wet soms grenzen gesteld. Wilt u weten hoe dat precies zit? Kijkt u dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
GGZ Licht InZicht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Burgerservicenummer (BSN)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
GGZ Licht inZicht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: Gegevens over uw gezondheid (denk hierbij aan uw ziektehistorie, uw huidige klachten en diagnoses en informatie m.b.t. tot andere specialisten en uw huisarts)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
GGZ Licht InZicht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, en voor het  uitvoeren van een goede zorgverlening/behandeling. Ook gebruiken wij uw gegevens om onze zorgverlening te kunnen declareren bij uw zorgverzekering.

Geautomatiseerde besluitvorming
GGZ Licht InZicht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GGZ Licht InZicht) tussen zit. GGZ Licht InZicht gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Medicore als elektronisch patiëntendossier, Microsoft voor het verzenden van e-mails, alle mailadressen eindigend op @ggzlichtinzicht.nl.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
GGZ Licht InZicht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Volgens de wet moeten wij gegevens over uw behandeling tot 15 jaar na afloop van de behandeling bewaren, tenzij u eerder om vernietiging (wissing) vraagt en daar geen bezwaren tegen bestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
GGZ Licht InZicht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
GGZ Licht InZicht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GGZ Licht InZicht en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@ggzlichtinzicht.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. GGZ Licht InZicht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
GGZ Licht InZicht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat secretariaat@ggzlichtinzicht.nl