Voor verwijzers

Basis GGZ en Specialistische GGZ in eigen taal en cultuur

Huisartsen verwijzen via Zorgdomein

Let op! Wij nemen alleen verwijzingen in behandeling die door de verwijzer zijn aangemeld via Zorgdomein.

GGZ Licht inZicht behandelt en begeleidt volwassenen tot 65 jaar met verschillende sociale en culturele achtergronden. Het kan gaan om uiteenlopende psychische problemen:

 • Angststoornissen;
 • Depressie;
 • ADHD;
 • Dwangstoornis;
 • Eetstoornis;
 • Psychotrauma en PTSS;
 • Somatoforme stoornis (bijv. pijnstoornis).

Migratie en onbekendheid met de Nederlandse cultuur kunnen een factor zijn bij al deze problemen.

Soms kunnen wij niet helpen, omdat bepaalde behandelingen niet worden vergoed of omdat het een acute psychiatrische hulpvraag betreft.

Behandelingen die niet worden vergoed

 • Behandeling van aanpassingsstoornissen;
 • Hulp bij werk – en relatieproblematiek;
 • Psychosociale problemen;
 • Zorg bij leerstoornissen waaronder dyslexie/dyscalculie;
 • Rouw – en verliesverwerking;
 • Seksuologische zorg;
 • Ouder – kind relatieproblematiek;
 • Levensfaseproblematiek.

Niet voor acute psychiatrische hulp

Cliënten met acute psychiatrische hulpvragen kunnen wij helaas niet aannemen. Met acute psychiatrie wordt bedoeld: cliënten met crisisgevoeligheid, psychotische stoornissen, ernstige depressies met psychotische kenmerken waarbij tevens suïcidaliteit aanwezig is, chronische verslavingsproblematiek en cliënten waarbij klinische opname is geïndiceerd.