Uw probleem

Psychologische hulp voor mensen met een migratieachtergrond

GGZ Licht in Zicht behandelt en begeleidt volwassenen vanaf 18 jaar tot en met 65 jaar van  verschillende sociale en culturele achtergronden. Wij zijn gespecialiseerd in Psychologische hulp voor mensen met migratie achtergrond. Het kan gaan om uiteenlopende problemen:

 • Depressie – sombere en lusteloze gevoelens, vermoeidheid, slecht slapen
 • Ernstige, chronische pijn zonder lichamelijke verklaring
 • Angst
 • Trauma, vanwege schokkende gebeurtenissen (denk ook aan vluchten voor oorlog en geweld)
 • ADHD
 • Dwangstoornis
 • Ernstige gevoelens van verdriet, schuld, schaamte of falen

Migratie en onbekendheid met de Nederlandse cultuur kunnen een factor zijn bij al deze problemen.

Multidisciplinair team

Wij werken vanuit een multidisciplinaire setting, bestaande uit:

 • Psychiaters
 • Psychotherapeuten
 • Artsen
 • Psychologen
 • Maatschappelijk Werkers

Aansluiten bij uw taal en cultuur

Ons behandelteam bestaat uit therapeuten met verschillende etnische achtergronden waardoor ze de taal, leefsituatie, culturele normen en waarden van cliënten goed kennen. Naast de Nederlandse taal bieden wij ook behandeling in:

 • Turks
 • Arabisch
 • Berbers
 • Pools
 • Engels

Soms kunnen we niet helpen

Cliënten met acute psychiatrische hulpvragen (zoals psychotische stoornissen of ernstige depressies) of met chronische verslavingsproblematiek kunnen wij helaas niet helpen. Dat geldt ook voor cliënten waarbij opname in een kliniek gewenst is. Is dit aan de hand, neem dan contact op met uw huisarts. Deze kan beoordelen waar u het best geholpen kunt worden.