Jeugd-GGZ

Licht in Zicht is gespecialiseerd in psychologische behandeling voor cliënten met een migratieachtergrond. Onze therapie is gericht op jeugdigen van 8 tot 18 jaar, waarbij ruimte is voor aanwezigheid en betrokkenheid voor ouders en overige professionals zoals leerkrachten.

We kunnen helpen bij de volgende problemen:

 • Gedragsproblemen
 • Ontwikkelingsproblematiek
 • Autisme
 • ADHD
 • Depressie
 • Angst
 • Trauma
 • Gevoelens van verdriet, schuld, schaamte of falen
 • Gezinsproblematiek/hechtingssystematiek
 • Somatoforme stoornissen

Om tot een juiste diagnose te komen kunnen we gebruik maken  van diverse testen. Denkt u bijvoorbeeld aan een intelligentietest, ASS, ADD of dubbel bijzonder test.

Aansluiten bij uw taal en cultuur

Ons behandelteam bestaat uit therapeuten met verschillende etnische achtergronden waardoor ze de taal, leefsituatie, culturele normen en waarden van cliënten goed kennen. Naast de Nederlandse taal bieden wij ook behandeling in:

 • Turks
 • Arabisch
 • Berbers
 • Pools
 • Engels

Doelgroep

Begeleiding is beschikbaar voor inwoners van de volgende gemeenten

 • Altena
 • Breda
 • Drimmelen
 • Geertruidenberg
 • Oosterhout

Soms kunnen we niet helpen

Bij dyslexie, psychotische stoornissen of acute psychiatrische hulpvragen kunnen wij helaas niet helpen. Dat geldt ook voor cliënten waarbij opname in een kliniek gewenst is. Is dit aan de hand, neem dan contact op met uw huisarts.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze vestiging in Breda.