Telefoonnummer

076-515 05 45

E-mail

info@ggzlichtinzicht.nl

Openingstijden

Ma-vr: 09:00 tot 17:00 uur

Cultuursensitieve GGZ in Breda, Rotterdam en Veldhoven

GGZ Licht in Zicht is een kleine zorgaanbieder en levert cultuursensitieve GGZ en Wmo in Breda, Door onze kleinschaligheid zijn wij in staat om de cliënt centraal te stellen, korte communicatielijnen aan te houden en flexibel in te spelen op diverse hulpvragen.

Wij leveren zorg op kwalitatief hoog niveau in de Generalistische Basis GGZ, Gespecialiseerde GGZ, Jeugdwet en Wmo.

Multidisciplinair team

Wij werken vanuit een multidisciplinaire setting, bestaande uit:

 • Psychiaters
 • Psychotherapeuten
 • Pedagogisch
 • Artsen
 • Psychologen
 • Maatschappelijk Werkers

Aansluiten bij uw taal en cultuur

Ons behandelteam bestaat uit therapeuten met verschillende etnische achtergronden waardoor ze de taal, leefsituatie, culturele normen en waarden van cliënten goed kennen.
Naast de Nederlandse taal bieden wij ook behandeling in:

 • Turks
 • Arabisch
 • Berbers
 • Pools
 • Engels
 • Russisch

Behandelmethoden

GGZ Licht inZicht zet evidence based behandelmethoden en technieken in:

 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 • Farmacotherapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Interpersoonlijke therapie
 • Systeemtherapie
 • Schematherapie
 • Psycho-educatie

Kwaliteitsstatuut

Meer informatie over onze algemene werkwijze en onze procedures in bijzondere situaties vindt u in ons kwaliteitsstatuut. Dit statuut is wettelijk geregeld binnen de Zorgverzekeringswet. U kunt dit statuut hier downloaden hier downloaden.

WNT-veranwoording

In 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. Op grond van de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak genormeerd en openbaar gemaakt.

Als zorginstelling valt GGZ Licht in Zicht onder de WNT en voldoet aan aan wettelijke verplichting door de WNT op de website openbaar te maken.

Klachtenregeling Wkkgz

Model Klachtenregeling zorgaanbieders – def versie – mei 2022