Telefoonnummer

076-515 05 45

E-mail

info@ggzlichtinzicht.nl

Openingstijden

Ma-vr: 09:00 tot 17:00 uur

Vergoeding

Er zijn drie soorten polissen: De restitutiepolis, de Combinatiepolis en de Naturapolis.

Heb je een Restitutiepolis?
Een restitutiepolis is een zorgverzekering waarbij de nadruk ligt op vrije zorgkeuze.
Restitutie betekent terugbetaling. Het principe van een restitutiepolis is dan ook dat je de rekening voor zorg zelf betaalt en deze doorstuurt naar de verzekeraar. Deze betaalt de kosten terug als deze vallen binnen de dekkingsvoorwaarden van de verzekering. Dit geldt voor gecontracteerde en niet- gecontracteerde zorg.
In de praktijk hoef je in de meeste gevallen echter helemaal geen rekening door te sturen. Dit komt doordat de zorgverzekeraars die restitutiepolissen aanbieden met alle ziekenhuizen en de meeste zorgverleners een contract afsluiten. Alleen bij zorgaanbieders die niet zijn gecontracteerd schiet je de rekening voor en wordt deze achteraf terugbetaald.

De restitutiepolis kent de volgende kenmerken:

  • Volledig vrije zorgkeuze
  • 100 procent vergoeding van het (marktconforme of wettelijke) tarief bij zorgaanbieders die geen contract hebben met de verzekeraar. In de praktijk betekent dit dat je als patiënt nooit hoeft bij te betalen tenzij het om buitensporig hoge kosten gaat.

Hieronder wordt dieper ingegaan op de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg bij een restitutieverzekering.

Vergoeding zorgaanbieders zonder contract
Bij een restitutiepolis heb je als verzekerde minimaal recht op vergoeding van het marktconforme tarief voor zorg uit de basisverzekering. Let op: voor zorg uit de aanvullende verzekering kan de vergoeding lager uitvallen dan het marktconforme of gemiddelde gecontracteerde tarief.

Marktconforme tarief
Bij een restitutieverzekering krijg je minimaal het marktconforme tarief voor de behandeling vergoed. Dit komt neer op het tarief dat naar Nederlandse marktomstandigheden als redelijk wordt beschouwd.
In 2023 Zijn er 6 zorgverzekeraars die een restitutiepolis aanbieden

Verzekeraar Naam restitutiepolis
Aevitae EUCARE restitutie
CZ Zorgkeuzepolis
a.s.r. Eigen Keuze
Menzis Menzis Basis Vrij
Stad Holland Basisverzekering
Zilveren Kruis Basis Exclusief

 

 

– Heb je een naturapolis?
Bij de naturapolis, ofwel een polis met ruime zorgkeuze, krijgt de verzekerde zorg in natura en kan hij/zij terecht bij alle zorgverleners, ziekenhuizen en klinieken waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft gesloten. Dit noemt men ook wel ‘gecontracteerde zorgaanbieders’.

Bij een naturapolis zijn de meeste ziekenhuizen en zorgaanbieders gecontracteerd. Als een verzekerde besluit gebruikt te maken van een zorgaanbieder die niet is gecontracteerd, dient er een eigen bijdrage te worden betaald. De zorgverzekeraar vergoedt dan tussen de 60 en 80 procent van het gecontracteerde tarief. Welk percentage precies wordt vergoed verschilt per verzekeraar.

 

– Heb je een combinatiepolis?
De combinatiepolis kan gezien worden als een combinatie tussen de restitutiepolis en de naturapolis:
Welke zorg op basis van restitutie wordt vergoed en welke op basis van natura, hangt af van de polis. Tussen combinatiepolissen kan erg veel verschil zitten.

Bij een combinatiepolis, waarbij je (deels) vrije zorgkeuze hebt, krijg je te maken met een vergoeding van het gemiddeld gecontracteerde tarief voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders
Dit tarief is lager dan het tarief van de NZA. Je betaalt dus toch een deel van de behandeling zelf.

Verzekeringen met en zonder contracten

VGZ Contract
Univé
IZA NL
IZA – Gem (VNG)
VGZ
IZZ
Bewuzt
Zekur
Zorgzaam
UMC
Multizorg Geen Contract
ONVZ
PNO
VvAA
De Amersfoortse
Ditzo
Salland
Salland ZorgDirecht
Zorg en Zekerheid
Eno zorgverzekeraar N. V.
PMA
ASR
AZVZ
Achmea Contract
FBTO
Zilveren Kruis
Interpolis
De Friesland
Menzis Geen Contract
Menzis
Anderzorg
DSW Contract
DSW
CZ Contract 
CZ/OHRA
Overige Contracten
Nationale Nederlanden
Just
Promovendum
Eucare
VZZ
AON
One